Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Bệnh viện từ ngày đầu thành lập chỉ có 50 giường với tình hình nhân lực lúc đó có nhiều thay đổi do một số cán bộ lãnh đạo được điều động lên tuyến tỉnh, một số bác sỹ, cử nhân và cán bộ trung học được điều động sang trang cá cược bóng đá dự phòng huyện Đăk Mil, do đó tổng số nhân lực hiện có là 60 cán bộ bao gồm các chủng loại sau:

Bác sỹ: 16; y sỹ đa khoa: 01; Y sỹ y học cổ truyền: 02; Điều dưỡng trung học: 20; Y tá sơ học: 06; Nữ hộ sinh trung học: 03; Kỹ thuật viên y: 05; Lương y: 01; Dược sỹ trung học: 03; cán bộ khác: 03.

Tổng nhân lực hiện có 132 người bao gồm Bác sĩ: 30, trong đó sau đại học: 01 ThBs QLBV, 06 BSCKI.  Điều dưỡng: 67, trong đó CNĐD 10, CĐĐD: 02, YS: 22, ĐDTH: 22, NHS 11. Kỹ thuật viên: 09, trong đó Ths YHCN: 01, CNXN: 02, CĐXN: 01, CN X- Quang: 01, CN GMHS: 01, KTV XN: 03. Dược sĩ: 09, trong đó: 01 dược sĩ đại học, 08 dược sĩ trung học. Trình độ khác: 17. Cán bộ, viên chức là người dân tộc thiểu số 08.

Để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động chung, Bệnh viện có 01 Đảng bộ gồm 04 chi bộ trực thuộc với 43 đồng chí; một Công đoàn cơ sở có 132 đoàn viên công đoàn và một Chi đoàn TNCSHCM có 50 đoàn viên.

Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Mil thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao là:

– Thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện, các vùng lân cận và một số bệnh nhân là kiều dân Campuchia.

– Là cơ sở thực tập cho học sinh, sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp về chuyên ngành Y, Dược.

– Đào tạo, nghiên cứu khoa học.

– Chỉ đạo tuyến dưới về kỹ thuật, bảo quản trang thiết bị, thuốc men…

– Phòng bệnh: Song song với công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh cũng là nhiệm vụ hết sức quan trong của bệnh viện góp phần giảm thiểu khả năng gây bệnh …

– Quản lý kinh tế trong bệnh viện: Đảm bảo thu, chi đúng theo quy định của Nhà Nước, tiết kiệm cho người bệnh.

– Thực hiện một số nhiệm vụ chính trị trên địa bàn