trang cá cược bóng đá tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2024

trang cá cược bóng đá
Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động là hoạt động thường niên của đơn vị. Đây cũng là dịp viên chức và người lao động thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng về những quyền lợi chính đáng đối với lãnh đạo đơn vị.
trang cá cược bóng đá
Hội nghị báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023, kiểm điểm việc thực hiện Nghị Quyết năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ của đơn vị năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo công tác tài chính năm 2023, thông qua các quy chế thực hiện năm 2024. Sau khi nghe xong các báo cáo Hội nghị thảo luận về một số nội dung như: Quy chế khen thưởng kỷ luật; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế nâng lương….. Đoàn chủ tịch giải đáp ý kiến, thắc mắc và ghi nhận các kiến nghị của viên chức và người lao động vào bản kế hoạch và các tiêu chí phấn đấu trong năm 2024. Bầu mới và kiện toàn Ban thanh tra nhân dân, phát động thi đua và ký giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan và công đoàn cơ quan.
Sau thời gian làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, khẩn trương, Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi và thành công tốt đẹp./.